W pamięci

FANTA

Fanta odeszła w marcu 2020 po chorobie nowotworowej.

GAPA